STRUKTUR ORGANISASI

struk

***

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS SOSIAL

KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017

 

KEPALA DINAS

BASUNI, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda/ IV C

NIP. 19640116 198305 1 002

SEKRETARIS

ENDANG ASYUDI, S.Pt, MS

Pembina Tk. I/ IVb

NIP. 19631109 198703 1 017

 

KABID REHABILITASI SOSIAL

H. RAHMAN, S.AP, MM

Pembina/ IVa

NIP. 19641112  198703 1 014

KABID PENANGANAN FAKIR MISKIN

ASPARANI, S.Pi

Pembina/ IVa

NIP. 19680504 199103 1 014

KABID PEMBERDAYAAN  PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

AGUS SALIM, S.Ag. MAP

Pembina/ IVa

NIP. 19710810 199803 1 012

KASI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA

Hj. SUKMAWATI, SAP

Penata Tk. I/ IIId

NIP. 19620515 198406 2 003

KASI PENYANDANG DISABILITAS, TUNA SOSIAL, DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

SITI ZALEHA, S.Sos

Penata/ IIIc

NIP. 19741231 200801 2 060

KASI IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS

JUWITA LAILA IRAWATI, S.Pi

Penata Tk. I/ IIId

NIP. 19661028 200604 2 009

KASI PENDAMPINGAN DAN BANTUAN STIMULAN

ALI WARDANA, S.Hut, MM

Penata Tk I/ IIId

NIP. 19740313 200604 1 024

KASI PEMBERDAYAAN

HADI SUYAMTO

Penata/ IIIc

NIP. 19690604 199103 1 014

KASI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

DYAH HARTATI DEWI, SE

Penata/ IIIc

NIP. 19720305 200604 2 024

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

MURNIYATI NILASARI, S.Sos

Penata/ IIIc

NIP. 19750417 200701 2 019

SUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN PELAPORAN

AIDA FITRIYANA, SP

Penata/ IIIc

NIP. 19770915 200801 2 015